INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Konferens
maj 16, 2019

Predikningar och arkivgodis dryftades vid Svenska historikermötet

Niklas Antonssons skriver att Svenska historikermötet gav honom ny energi och nya idéer.
Polin-forskardag
maj 11, 2019

Forskningens syfte är att skaffa ny kunskap

Historiens första Polin-forskardag lockade till djupsinnig diskussion varvad med medryckande allsång.
Forskarintervju
april 25, 2019

Vaccinattityder som meningsbärare

I sitt doktorandprojekt undersöker Laura Brännkärr-Väänänen olika attityder till vaccin och hur de kan vara meningsbärande.
Konferens
maj 16, 2019

Predikningar och arkivgodis dryftades vid Svenska historikermötet

Niklas Antonssons skriver att Svenska historikermötet gav honom ny energi och nya idéer.
Polin-forskardag
maj 11, 2019

Forskningens syfte är att skaffa ny kunskap

Historiens första Polin-forskardag lockade till djupsinnig diskussion varvad med medryckande allsång.
Forskarintervju
april 25, 2019

Vaccinattityder som meningsbärare

I sitt doktorandprojekt undersöker Laura Brännkärr-Väänänen olika attityder till vaccin och hur de kan vara meningsbärande.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.