INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Projektpresentation
april 4, 2019

Judiskt vardagsliv i Finland

Projektet Minhag Finland är inne i en aktiv fas: fältarbete. Arkivarbete och intervjuer kompletteras med etnografiska metoder såsom co-cooking och sing-alongs för att samla in det unika materialet.
Konferens
mars 19, 2019

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

Eventuella kopplingar mellan stark religiositet och politisk radikalitet diskuterades i det tyska bibelbältet
Forskarintervju
mars 1, 2019

Att förstå idén om Messias

Lotta Valve undersöker hur tanken om en kommande profetisk Messias-gestalt uppstod i antikens judendom. Traditionerna om profeterna Elia och Elisa spelade enligt henne en avgörande roll i den här processen.
Projektpresentation
april 4, 2019

Judiskt vardagsliv i Finland

Projektet Minhag Finland är inne i en aktiv fas: fältarbete. Arkivarbete och intervjuer kompletteras med etnografiska metoder såsom co-cooking och sing-alongs för att samla in det unika materialet.
Konferens
mars 19, 2019

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

Eventuella kopplingar mellan stark religiositet och politisk radikalitet diskuterades i det tyska bibelbältet
Forskarintervju
mars 1, 2019

Att förstå idén om Messias

Lotta Valve undersöker hur tanken om en kommande profetisk Messias-gestalt uppstod i antikens judendom. Traditionerna om profeterna Elia och Elisa spelade enligt henne en avgörande roll i den här processen.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.