INEZ OCH
JULIUS POLIN

-INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING

INEZ OCH JULIUS POLIN -INSTITUT FÖR TEOLOGISK FORSKNING är vårt hela namn, men vi talar kort och gott om Polin-institutet. Vi är ett självständigt forskningsinstitut som är verksamt vid Åbo Akademi.

Konferens
mars 19, 2019

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

Eventuella kopplingar mellan stark religiositet och politisk radikalitet diskuterades i det tyska bibelbältet
Forskarintervju
mars 1, 2019

Att förstå idén om Messias

Lotta Valve undersöker hur tanken om en kommande profetisk Messias-gestalt uppstod i antikens judendom. Traditionerna om profeterna Elia och Elisa spelade enligt henne en avgörande roll i den här processen.
Konferens
februari 18, 2019

Uses and Abuses of Storytelling

Ett besök till en konferens utanför teologins domäner kan vara lärorikt. Nätverket Narrative and Memory lockade ett hundratal forskare till systeruniversitetet i Åbo.
Konferens
mars 19, 2019

Fromma radikaler i europeiska bibelbälten?

Eventuella kopplingar mellan stark religiositet och politisk radikalitet diskuterades i det tyska bibelbältet
Forskarintervju
mars 1, 2019

Att förstå idén om Messias

Lotta Valve undersöker hur tanken om en kommande profetisk Messias-gestalt uppstod i antikens judendom. Traditionerna om profeterna Elia och Elisa spelade enligt henne en avgörande roll i den här processen.
Konferens
februari 18, 2019

Uses and Abuses of Storytelling

Ett besök till en konferens utanför teologins domäner kan vara lärorikt. Nätverket Narrative and Memory lockade ett hundratal forskare till systeruniversitetet i Åbo.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.

För dig som söker
finansiering

Skriver du på en doktorsavhandling eller är du post doc-forskare inom teologi? Polin-institutet delar ut arbetsstipendier till forskare och doktorander. Forskningen ska ske i anknytning till Åbo Akademi. Läs mer om hur du kan ansöka om finansiering.